Nasze projekty

Szkoła Wrześniowa

Szkoła Katolickiej Nauki Społecznej odbywa się co roku we Wrześniu. Jest to kilkudniowy cykl warsztatów, dyskusji i wykładów kierowany głównie do studentów. W ten sposób, jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, mogą twórczo spędzić końcówkę wakacji. Oprócz zajęć naukowych uczestnicy biorą udział w wycieczkach w góry, odwiedzają też baseny termalne. Dzięki temu wyjazd przeznaczony jest nie tylko na rozwój intelektualny, ale także relaks. Szkoła kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych Katolicką Nauką Społeczną, czyli chrześcijańskim spojrzeniem na problemy współczesnych społeczeństw. Rola wartości w polityce, etyka w biznesie, w nauce i pracy, to wszystko są tematy podejmowane w trakcie szkoły.

Wykładowcami w trakcie Szkoły są osoby ze świata mediów, polityki, biznesu, sztuki oraz akademicy z wszelkich dziedzin. Wszyscy oni prowadzą zajęcia w oparciu zasadę dialogu. Osoby o różnych wrażliwościach i poglądach znajdują tu przestrzeń na dyskusję z poszanowaniem dla drugiej strony i z ciekawością stanowiska drugiego człowieka. W końcu nawet w wypowiedzi adwersarza może tkwić wartość, której dotychczas nie dostrzegliśmy. Ponieważ w trakcie Szkoły można spotkać specjalistów i uczestników z różnych dziedzin, jest ona także szansą na skonfrontowanie swoich poglądów z przedstawicielami innych środowisk. Uczestnicy mają także szansę na zawarcie nowych i ciekawych znajomości, które często rozwijają się potem w czasie innych przedsięwzięć Instytutu Tertio Millennio.

Wrześniowa szkoła Katolickiej Nauki Społecznej jest na tle szkół zimowych i letnich wciąż młoda, nie brakuje jej jednak dojrzałości. Czerpie z doświadczeń pozostałych oferując tym samym to co najlepsze w tradycji naszej Fundacji w atrakcyjnej i skompresowanej formie.