• 5 stycznia 2023

Spotkanie dyskusyjne ,,Obraz przesytu, przesyt obrazu” w Warszawie

Wkrótce kolejne spotkanie dyskusyjne w Warszawie!
W środę 18.01 0 godzinie 18 odbędzie się spotkanie pt. ,,Obraz przesytu, przesyt obrazu” przy ul. Freta 10.
Zaproszeni goście:
Magdalena Bigaj – medioznawczyni, założycielka i prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa (www.cyfroweobywatelstwo.pl). Członkini Komitetu Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zajmuje się profilaktyką e-uzależnień oraz bada wpływ Internetu na jednostkę i społeczeństwo. Mama trójki dzieci.
Julia Andruszko – antropolog kultury o specjalizacji antropologia wizualna, współzałożycielka Szkoły Dizajnu Boskiego (www.dizajnboski.pl). Stypendystka Ministra Kultury w dziedzinie sztuki wizualne. Autorka projektów społeczno-artystycznych, na co dzień współpracuje przy realizacji materiałów video i fotograficznych z organizacjami pozarządowymi i artystami, obecnie specjalistka do spraw komunikacji w Caritas Polska.
Serdecznie zapraszamy!