• 8 lutego 2023

Spotkanie dyskusyjne ,,Neopoganie w Kościele” w Warszawie

Gorąco zapraszamy na kolejne spotkanie dyskusyjne, które odbędzie się 20 lutego o godzinie 19 przy ulicy Freta 10 w Warszawie.  Tym razem naszym gościem będzie absolwent oraz przyjaciel Instytutu Tertio Millennio – Piotr Pietryga. Piotr pochodzi ze Słupcy. W 2015 podjął studia pierwszego stopnia z zakresu historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył obroną pracy licencjackiej „Religijne oblicze osiemnastowiecznego Rzymu w świetle relacji Jakuba Lanhausa” napisanej pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Aleksandra Małeckiego. Od 2018 studiuje teologię na Wydziale Teologicznym UAM. W 2021 rozpoczął studia drugiego stopnia na Wydziale Historii ze specjalnością archiwistyczną. Interesuje się szczególnie wiekiem XIX, heraldyką i historią uniwersytetów, zaś na gruncie teologicznym metodologią nauk, miejscem chrześcijaństwa w nowoczesnej Europie, oraz myślą i życiem Josepha Ratzingera-Benedykta XVI.