• 15 marca 2023

Spotkanie dyskusyjne ,,Jak duch miejsca kreuje przestrzeń?”

22. 03. 2023 tj. w środę o godzinie 19 zapraszamy na kolejne spotkanie dyskusyjne w Warszawie przy ul. Freta 10.

Spotkanie poświęcone będzie zgłębianiu zagadnień sztuki. Według jakich kryteriów oceniać rysunek i jak najlepiej oddać genius loci – ducha miejsca? Jak przedstawić przestrzeń, by ująć niematerialną wartość miejsca? Czy współcześnie jest jeszcze miejsce na kontemplację tego, co nas otacza? Co autor rozumie pod terminem efekt poznawczy i jaką rolę odgrywają w tym kolory?

O tym wszystkim będziemy rozmawiać z prof. Mirosławem Orzechowskim, prodziekanem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na przykładach rysunków akwarelowych czeskiej Pragi.