Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe oraz prywatne informacje przekazane nam przez użytkowników strony Sygnał Miłosierdzia były przechowywane bezpiecznie, zgodnie z prawem oraz wolą ich właścicieli. Na tej stronie znajdziesz informacje na temat wykorzystywania tych danych oraz zasady polityki prywatności związane z konkretnymi funkcjami strony.

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach działalności Konkursu Papieskiego jest Fundacja „Instytut Tertio Millennio” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grodzkiej 7/2.

2.Dane osobowe przetwarzane są:
– zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
– w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Konkursu Papieskiego
– w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów,
– w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i prywatność

3. Przechowywanie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu Papieskiego:
– Dane osobowe uczestników Konkursu Papieskiego przekazywane są dobrowolnie, za pomocą formularza zamieszczonego w sekcji rejestracji.
– Dane osobowe i kontaktowe zebrane w ramach zapisów na Konkurs Papieski są wykorzystywane wyłącznie do celów organizacji konkursu oraz komunikacji z uczestnikami.
– Zebrane dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych wydarzenia.
– Dane te są prywatne i nie są przekazywane osobom trzecim do celów marketingowych.
– Dane osobowe zebrane w trakcie rejestracji na Konkurs Papieski zostaną usunięte do 90 dni po zakończeniu konkursu.

4. Administrator Konkursu Papieskiego pozyskuje także dane wynikające z ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych. Dane tego typu (na przykład adresy IP) przechowywane są w logach systemowych i wykorzystywane są do zagwarantowania bezpieczeństwa i poprawnego działania strony.

5. Każda osoba, której dane znajdują się w naszej bazie lub na stronie internetowej ma prawo dostępu do nich, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu dokonania zmian prosimy o kontakt na adres email instytut@tertio.pl

6. Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres działalności strony Konkurs Papieski lub do momentu zgłoszenia chęci ich usunięcia przez osobę do tego uprawnioną.