Paweł Kierakowicz

ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia. Od lat aktywista społeczny – Wiceprzewodniczący Rady jednej z dzielnic Wrocławia, założyciel Akademii Samorządów Uczniowskich działającej dla uczniów i nauczycieli z całej Polski.

W Instytucie Tertio Millennio koordynator projektów i wrocławskiego biura Fundacji. Podejmując różne wyzwania zdobywa doświadczenie w sektorze prywatnym oraz sektorze publicznym. Zaś w wolnym czasie lubi górskie wędrówki oraz dyskusje z osobami z różnych środowisk.