• 20 maja 2023

,,Czy i jak powinien filozofować chrześcijanin” – spotkanie dyskusyjne w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu Instytutu Tertio Millennio w Warszawie. Naszym gościem będzie dr Michał Płóciennik – filozof i teolog. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół filozofii religii oraz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Pracuje jako nauczyciel akademicki, a także aktywnie działa na rzecz popularyzacji filozofii.

Będziemy poruszali zagadnienia: Czym różni się filozofia od teologii? Jaki jest stosunek Magisterium Kościoła wobec różnych nurtów filozoficznych? Czy istnieje „właściwy” sposób uprawiania filozofii? Czym jest tomizm, neotomizm, filozofia scholastyczna i jaka jest jej obecna recepcja? Czy katolik może być egzystencjalistą? Jaki nurt filozoficzny reprezentował Karol Wojtyła? Powyższe pytania mają być jedynie wstępem do dalszej dyskusji.

Do wspólnego filozofowania zapraszamy w piątek, 26 maja o godz. 19:00 do sali w klasztorze oo. dominikanów przy ul. Freta 10.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/K4dittWzrWtjGPFBA