Pałka Jan

student historii sztuki i prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W maju 2022 roku ukończył JP2 Studies tj. roczny, pierwszy w historii interdyscyplinarny program studiów podyplomowych w Instytucie Kultury im. św. Jana Pawła II na Wydziale Filozoficznym Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. Interesuje się filozofią, doktryną Kościoła Katolickiego, teologią, sztuką baroku i muzyką klasyczną.

Od ponad piętnastu lat działa w ZHR, w wolnym czasie śpiewa w Chórze Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczy dzieci gry na gitarze klasycznej oraz udziela młodzieży lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 4 lat łączy studia ze służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej