Pałka Jan

Jan Pałka jest na czwartym roku studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W maju tego roku ukończył JP2 Studies. Pierwszy w historii interdyscyplinarny program studiów podyplomowych w Rzymie Instytutu Kultury im. św. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. W 2019 roku ukończył roczny program Law Leaders Lab, nowoczesną formę kształcenia przyszłych elit państwowych utrzymywaną przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

W wolnym czasie śpiewa w Chórze Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczy dzieci gry na gitarze klasycznej oraz udziela młodzieży lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie. Od trzech lat łączy studia ze służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej.