Kryszak Łukasz

jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W 2015r. ukończył w tej Uczelni studia magisterskie na kierunku ekonomia, a w 2020 doktoranckie.Tytuł jego rozprawy brzmiał: „Determinanty dochodów rolniczych w regionach UE po 2003 roku”. W trakcie studiów zaangażowany w duszpasterstwo akademickie działające przy klasztorze Dominikanów w Poznaniu, gdzie współprowadził grupę dyskusyjną o filozofii pod nazwą  „Ergo”.

Od początku kariery zawodowej związany jest z Katedrą Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, gdzie w swej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim ekonomią rolną i ekonomią środowiska naturalnego. Uczestniczył w licznych Konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, ponadto odbył staż doktorski w Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) w Halle (Niemcy).

Z ITM związany od 2013r., gdy uczestniczył w Szkole Zimowej w Wadowicach. W 2014r. brał udział w Szkole Letniej (Tertio Millennio Seminar). Od 2016 roku związany jest też ze Środowiskiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu. Poza działalnością naukową, przygotowywał też opracowania m.in. dla Klubu Jagiellońskiego. Interesuje się piłką nożną, historią oraz geografią społeczno-ekonomiczną.