Dobrzeniecki Karol

jest profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od ponad dwudziestu lat związanym z tą uczelnią. Prowadzi wykłady z teorii i filozofii prawa, prawa naturalnego i logiki prawniczej. W ramach swojej alma mater ukończył również studia z historii sztuki.

Jest miłośnikiem malarstwa holenderskiego poszukującym w jego symbolice i aurze inspiracji do interpretowania zjawisk społecznych i prawnych.

Zawodowo zajmuje się m.in. analizą konstytucyjności prawa, autor ekspertyz i opinii prawnych dla Biura Analiz Sejmowych, dla naczelnych organów państwa oraz samorządu terytorialnego. Jest radcą prawnym.

Napisał i redagował kilka książek poświęconych prawnej regulacji Internetu („Lex informatica”, „Prawo a etos cyberprzestrzeni”). Badał problematykę pluralizmu prawnego, reprywatyzacji i stanów nadzwyczajnych („Prawo wobec sytuacji nadzwyczajnej. Między legalizmem a koniecznością”, „Ograniczenia prawa i wolności obywatelskich podczas pandemii COVID-19. Pierwsze doświadczenia”). Publikuje również w krajowych i zagranicznych periodykach prawniczych. Od 2021 r. współpracuje z Siecią Badawczą Łukasiewicz w obszarze transformacja cyfrowa, analizując prawne aspekty sztucznej inteligencji.

Z ITM związany od 2005 roku, począwszy od szkoły letniej w Krakowie, a następnie kolejnych Tertionów, animator debat millenijnych i  konkursu papieskiego w Toruniu.

Żonaty. W wolnych chwilach realizuje się jako żeglarz i strzelec sportowy.