Ciasnocha Mateusz

rolnik w trzecim pokoleniu zaangażowany w rozwój 700ha regeneratywnego gospodarstwa rolnego położonego na Żuławach Wiślanych na misji zmiany paradygmatu systemu rolno-żywnościowego z konwencjonalnego na regeneratywny z rolnikiem w centrum.

Mateusz wprowadza tą misję w życie poprzez umiejscowienie rolników w centrum wysiłków adaptacji i mitygacji do zmian klimatycznych w zyskowny dla nich sposób poprzez European Carbon Farmers: biznes, który założył ze swoim Bratem, Pawłem, promujący rolnictwo węglowe oraz rozwijający mechanizmy rolniczych płatności węglowych w Polsce.

Mateusz jest aktywnie zaangażowany w pracę UNFCCC COP26 – Climate Champions jako Regenerative Agriculture Fellow, Ekonomię Franciszka, gdzie koordynuje pracę nad projektem Gospodarstw Franciszka oraz EIT Food, gdzie zarządza projektem promującym rolnictwo regeneratywne w Polsce.

Za Jego przywództwo w branży rolnej, Mateusz został zaproszony do dołączenia sieci Championów Szczytu Systemów Żywnościowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Budując na Jego zaangażowaniu w rozwój Afryki, a w szczególności afrykańskiego rolnictwa Mateusz jest Współzałożycielem oraz Zastępcą Redaktora Naczelnego InvestAfrica.pl, pierwszego źródła informacji na temat Afryki z punktu widzenia biznesowego w Polsce.

W przeszłości Mateusz pracował jako Incubation Manager w AgriTech Hub, pierwszym funduszu venture capital dedykowanemu branży rolno-spożywczej w Polsce, gdzie odpowiadał za najbardziej prestiżową inwestycję Funduszu: w Spółkę Agrivi. Ponadto Mateusz pracował w Indiach z Vrutti jako IDEX Fellow.

Wykształcony w Hult International Business School, ESCP Europe Business School, Uniwersytecie Oxfordzkim, Uniwersytecie w Edynburgu, Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku oraz Middlesex University London.