Instytut
Tertio Millennio

Cały plan pracy Instytutu Tertio Millennio wydaje się naglącą potrzebą obecnych czasów

Jan Paweł II

INSTYTUT TERTIO MILLENNIO

Pielęgnujemy dziedzictwo
Jana Pawła II

Instytut Tertio Millennio został założony w 1995 roku przez dominikanina Macieja Ziębę OP, a jego powstanie było związane z ogłoszeniem przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente. W 2001 r. Instytut powołał fundację, której cele odpowiadają zadaniom, jakie Papież postawił przed katolikami na czas przełomu wieków. Realizując te cele Instytut stara się być miejscem dyskusji pomiędzy różnymi środowiskami i grupami, które pomimo rozbieżności poglądów i różnorodności doświadczeń, łączy troska o dobro wspólne; chce być instytucją, która promuje wartości w życiu publicznym; jest miejscem, gdzie stale odbywa się recepcja nauczania Jana Pawła II.

Dokumentujemy

Gromadzimy i udostępniamy publikacje poświęcone nauczaniu papieskiemu

Prowadzimy badania

Prowadzimy prace badawcze w dziedzinach związanych z naukami społecznymi

Popularyzujemy

Prowadzimy seminaria i szkolenia poświęcone społecznemu nauczaniu Jana Pawła II

Współpracujemy

Współpracujemy z podmiotami naukowymi zajmującymi się problematyką nauki, religii i kultury

Konkurs Papieski 14-20.08.2021
Konkurs Papieski

Jeden z największych konkursów wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Dotąd wzięło w nim udział ok. 35 000 osób.

Dowiedz się więcej
Szkoła Zimowa 21-26.02.2023
Szkoła Zimowa

Seminarium poświęcone aktualnym wydarzeniom religijnym, kulturalnym i politycznym rozważanym w kontekście katolickiej nauki społecznej.

Dowiedz się więcej
Tertio Millennio
on the Free Society
04-22.07.2022
Tertio Millennio
on the Free Society

Tygodniowe seminarium poświęcone Katolickiej Nauce Społecznej, odbywające się corocznie końcem września w Wadowicach.

Dowiedz się więcej

DZIAŁAJĄ Z NAMI

Nasi partnerzy

Zobacz co u nas słychać

Aktualności

WAŻNE REKOMENDACJE

Opinie uczestników projektów

Dopiero dzięki Instytutowi tak naprawdę dowiedziałem się ile zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. Spotkania Instytutu są dla mnie miejscem, gdzie uczę się jak słuchać i rozmawiać o rzeczach najważniejszych dla mnie jako młodego Polaka.

Kuba Unold
Student Politechniki Wrocławskiej

Dzięki instytutowi zdobyłam nieocenioną wiedzę o katolickiej nauce społecznej, która pomaga mi funkcjonować w otaczającym świecie i nie tracić z oczu kluczowych dla mnie wartości. Jest to środowisko ludzi, którzy z powodzeniem łączą na co dzień wiarę i samodzielne myślenie, z którymi można dyskutować, wymieniać się poglądami i rozwijać, a także wzajemnie inspirować.

Maria Sztuka
Sinolożka, tłumaczka języka chińskiego, doktorantka

Instytut Tertio Millennio jest dla mnie miejscem gdzie poznaję wielu inspirujących mnie ludzi. Instytut tworzy przestrzeń do rozmów na trudne tematy, które często stanowią podłoże konfliktów w społeczeństwie, a jednocześnie dotyczące życia katolików w Europie i na świecie. Instytut przybliżył mi również pontyfikat Wielkiego Polaka i papieża Jana Pawła II

Kasia Książek
Studentka fizjoterapii

Formularz zgłoszeniowy

Dołącz do nas!